Chung cư Samsora Premier được chia ra làm nhiều đợt thanh toán hợp lý tạo sự thanh khoản tốt cho khách hàng với tiến độ cụ thể như sau:

+ Đợt 1: Khi ký hợp đồng đóng 20% giá hợp đồng – dự kiến tháng 9/2017

+ Đợt 2: Thi công hết tầng 1 đóng 10% giá hợp đồng – dự kiến tháng 1/2018

+ Đợt 3: Thi công hết tầng 5 đóng 10% giá hợp đồng – dự kiến tháng 3/2018

+ Đợt 4: Thi công hết tầng 15 đóng 10% giá hợp đồng – dự kiến tháng 5/2018

+ Đợt 5: Thi công hết tầng 25 đóng 10% giá hợp đồng – dự kiến tháng 8/2018

+ Đợt 6: Khi công hết tầng 37 đóng 10% giá hợp đồng – dự kiến tháng 12/2018

+ Đợt 7: Khi bàn giao căn hộ đóng 25%+2%Phí bảo trì giá hợp đồng – dự kiến tháng 6/2019

+ Đợt 8: Khi nhận sổ hồng đóng 5%